top of page
Joris Thys van den Audenaerde - nieuw -
Anchor 1

9 -  3 1  d e c e m b e r   2 0 2 3

J o r i s  T h y s  v a n  d e n
A u d e n a e r d e

D i e W e i h n a c h t s - w i r t s c h a f t

V e r n i s s a g e  0 9 / 1 2 / 2 0 2 3   1 9. 0 0

O p e n   i e d e r e   z o n d a g   1 2. 0 0 - 1 8. 0 0

Z o n d a g  3 1 / 1 2 / 2 0 2 3  o p e n  1 2. 0 0 - 0 0. 0 0

bottom of page